กองช่าง

นายแสงทอง แป้นประโคน

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.042199985

นายวุฒิไกร สุราราช

นายช่างโยธา

โทร.042199985

นายฤทธิศักดิ์ วงษ์สุขะ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โทร.042199985

นายศุภวุฒิ เทพวงษา

คนงานทั่วไป

โทร.042199985

Scroll to Top