ติดต่อ/แผนที่


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่
9 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
โทรศัพท์ 042199985
โทรสาร 042199985
Email : 6480208@dla.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

Scroll to Top