ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน (กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเบ็น บ้านตับเต่าหนองเทา หมู่ 5

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน (กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเบ็น บ้านตับเต่าหนองเทา หมู่ 5 Read More »

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เพื่อได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เพื่อได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ Read More »

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไชยาวาส หมู่ที่ 7 หมู่6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไชยาวาส หมู่ที่ 7 หมู่6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Read More »

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไทยงามหมู่ที่ 5 หมู่8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไทยงามหมู่ที่ 5 หมู่8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Read More »

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Read More »

นายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5

นายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 Read More »

โครงการประกวดก่อเจย์ดีทรายแห่ดอกไม้และเทพีบุปผชาติ ประจำปี 2567 ณ วัดไทยงาม บ้านตับเต่า ม.5 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โครงการประกวดก่อเจย์ดีทรายแห่ดอกไม้และเทพีบุปผชาติ ประจำปี 2567 ณ วัดไทยงาม บ้านตับเต่า ม.5 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม Read More »

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีสมภิบาลหมู่ที่ 4 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีสมภิบาลหมู่ที่ 4 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Read More »

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)การบริหารจัดการขยะตำบลหนองเทาใหญ่ประจำปี 2567 (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) ณ ที่ทำการศูนย์บริหารงาน หมู่ที่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)การบริหารจัดการขยะตำบลหนองเทาใหญ่ประจำปี 2567 (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) ณ ที่ทำการศูนย์บริหารงาน หมู่ที่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม Read More »

Scroll to Top