ที่อยู่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่
9 หมู่ 8 อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

ติดต่อ
โทรศัพท์ : 042199985
โทรสาร : 042199985
Email : saraban_6480209@dla.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

เวลาทำการ
08.30 - 16.30
วันจันทร์ - วันศุกร์
หยุดวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

Scroll to Top