Home / admin

admin

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าเบื้องต้น(ช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน)

Read More »