ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลหนองเทาใหญ่ ประจำปี 2567 หลักสูตร การผูกผ้าระบายและการจับจีบผ้า

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลหนองเทาใหญ่ ประจำปี 2567 หลักสูตร การผูกผ้าระบายและการจับจีบผ้า Read More »

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยการสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2567 โดยมี นายบุญทัน ยศโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ พร้อมด้วย สอบต. และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยการสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2567 โดยมี นายบุญทัน ยศโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ พร้อมด้วย สอบต. และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ Read More »

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ประชุมคณะกรรมการภาคีจัดการเก็บขยะ “โครงการหนองเทาใหญ่ชุมชนร่วมใจ จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ประชุมคณะกรรมการภาคีจัดการเก็บขยะ “โครงการหนองเทาใหญ่ชุมชนร่วมใจ จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร และปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท.1 ส่วนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร รักษาราชการแทน นายอำเภอปลาปาก คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และนักเรียนผู้สูงอายุร่วมในกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร และปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท.1 ส่วนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร รักษาราชการแทน นายอำเภอปลาปาก คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และนักเรียนผู้สูงอายุร่วมในกิจกรรม Read More »

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 Read More »

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนตำบลหนองนาใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนตำบลหนองนาใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี Read More »

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน (กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเบ็น บ้านตับเต่าหนองเทา หมู่ 5

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน (กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเบ็น บ้านตับเต่าหนองเทา หมู่ 5 Read More »

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เพื่อได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เพื่อได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ Read More »

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไชยาวาส หมู่ที่ 7 หมู่6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไชยาวาส หมู่ที่ 7 หมู่6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Read More »

Scroll to Top