Author name: admin1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดฮองคอก่านและจุดฮองเปือย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และวางท่อกว้าง 1.00×1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดฮองคอก่านและจุดฮองเปือย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และวางท่อกว้าง 1.00×1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดดอนปู่ตาบ้านหนองหมากแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน และวางท่อกว้าง 0.40×1.00 เมตร จำนวน 29 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดดอนปู่ตาบ้านหนองหมากแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน และวางท่อกว้าง 0.40×1.00 เมตร จำนวน 29 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 Read More »

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 Read More »

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน (กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเบ็น บ้านตับเต่าหนองเทา หมู่ 5

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน (กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเบ็น บ้านตับเต่าหนองเทา หมู่ 5 Read More »

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เพื่อได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เพื่อได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ Read More »

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไชยาวาส หมู่ที่ 7 หมู่6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไชยาวาส หมู่ที่ 7 หมู่6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Read More »

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไทยงามหมู่ที่ 5 หมู่8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดไทยงามหมู่ที่ 5 หมู่8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม Read More »

Scroll to Top