Home / ติดต่อ/แผนที่

ติดต่อ/แผนที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

9 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160

โทรศัพท์ 042199985

โทรสาร 042199985

Email : 6480208@dla.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่