ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดฮองคอก่านและจุดฮองเปือย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และวางท่อกว้าง 1.00×1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดฮองคอก่านและจุดฮองเปือย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และวางท่อกว้าง 1.00×1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดดอนปู่ตาบ้านหนองหมากแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน และวางท่อกว้าง 0.40×1.00 เมตร จำนวน 29 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.) (จุดดอนปู่ตาบ้านหนองหมากแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมากแก้ว ปริมาณงานขนาดท่อกว้าง 0.80×1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน และวางท่อกว้าง 0.40×1.00 เมตร จำนวน 29 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านตับเต่า ม.5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านตับเต่า ม.5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านตับเต่า ม.5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านตับเต่า ม.5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ(ป่าช้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเทาน้อย

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ(ป่าช้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเทาน้อย Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ้านหนองดู่-บ้านกุงโกน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองดู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ้านหนองดู่-บ้านกุงโกน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองดู่ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองพง หมู่ที่ 5 บ้านตับเต่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองพง หมู่ที่ 5 บ้านตับเต่า Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทาใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทาใหญ่ Read More »

Scroll to Top