Author name: admin

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2566

วันอังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2565 เวลา.09.30 น.ประชุม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2566 Read More »

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 7มิถุนายน 2566 เวลา.09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top